ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ฉากสุดท้ายวิถีสตูล

ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ฉากสุดท้ายวิถีสตูล Free!
Page 2 Page 3
  • 40 หน้า
  • 16.42 MB
  • 11 ม.ค. 2557
  • วารสารสาส์นสืบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ท่าเรือน้ำลึกปากบารา หนึ่งในโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ที่ดำริโดยภาครัฐ โดยขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 'ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ฉากสุดท้ายวิถีสตูล' สารคดีขนาดสั้นที่จะนำท่านไปสัมผัสกับ 'วิถีสตูล' ที่อาจเลือนหายไป พร้อมความรู้เรื่องผลกระทบในประเด็นต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางโบราณคดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้