พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย - ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย - ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์ Free!
Page 2 Page 3

(2nd edition) "พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย" - ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์ บนแกนเวลาของประวัติศาสตร์พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย ... (ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายและทุกท่านกับงานวิทยาทานลำดับที่ ๖)

Contact:
facebook.com/ThaiEECONHistory
facebook.com/oqc.nectec(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้