บัญชีชีวิต [พระอาจารย์ชาญชัย]

บัญชีชีวิต [พระอาจารย์ชาญชัย] Free!
Page 2 Page 3

     ทุกคนเกิดมามีบัญชีชีวิตติดตัวมาด้วย เป็นบัญชีที่ติดมากับใจหรือจิต
ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้มากมายทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วจากการกระทำของตน... 
    (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • jill
    19 Aug 11 20:58
    thk ka
1