ธุรกิจเครือข่าย จากวิธีคิด สู่วิธีทำ

ธุรกิจเครือข่าย จากวิธีคิด สู่วิธีทำ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

โอกาสแห่งความร่ำรวยและอิสระภาพทางการเงินที่ไม่อาจมองข้าม. สอนวิธีคิด วิธีทำธุรกิจ เครือข่าย อย่างถูกต้อง โดยผู้ที่มีประสบการณ์ตรง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • oak
    29 Nov 13 09:59
    เป็นหนังสือที่ดีมาก อีก 1 เล่ม ทำให้คนเกิดความรู้ เกิดไอเดียและวิธีคิด
1