เปล่าๆ...บริสุทธิ์

เปล่าๆ...บริสุทธิ์ Free!
Page 2 Page 3

        หนังสือเล่มนี้ จัดเรียงลำดับไปตามการกระทำกรรมชั่วและกรรมดีซึ่งให้ผลที่แตกต่างกัน มีทั้งนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ที่เกิดมาพิกลพิการ มีโรคยากจนข้นแค้นแสนสาหัส มีอาการครบ ๓๒ มีทรัพย์สิน เงินทอง มีอายุ มีอำนาจวาสนา และสติปัญญาที่แตกต่างกัน ซึ่งแล้วแต่กรรมชั่วหรือกรรมดีที่ทำมา ถัดไปก็เป็นสวรรค์จนถึงชั้นพรหม แต่ก็ยังไม่พ้นอบาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • surachaiajw@gmail.com
    20 Apr 12 08:33
    เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ปฏิบติธรรมมาพอสมควรแล้ว
1