เกษตรเพื่อชีวิต

เกษตรเพื่อชีวิต Free!
Page 2 Page 3
  • 38 หน้า
  • 13.19 MB
  • 23 ส.ค. 2556
  • สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะเฉพาะด้าน หมวดการเกษตรแบบผสมผสาน "เกษตรเพื่อชีวิต" สนับสนุนโดย : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) ในความร่วมมือกับ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้