แตกต่างแค่เปลือกความคิด ปกปิดจิตประภัสสร

แตกต่างแค่เปลือกความคิด ปกปิดจิตประภัสสร Free!
Page 2 Page 3


"ไม่หลงเปลือกความอยากจะพ้นภัย เห็นเหตุปัจจัยด้วยปัญญา"

"รู้เท่าทันเห็นจิตคิด ไม่ติดเปลือกจะพ้นจากทุกข์ใจ"

"ทำดีอย่าคาดหวัง จะปิดบังจิตประภัสสร"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้