รวมเทคนิคแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน (ตัวอย่าง)

รวมเทคนิคแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 3.04 MB
  • 2 ส.ค. 2556
  • เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนและรวมรวบจากประสบการณ์ด้านการให้บริการงานทางสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานมักได้พบเจอ และเป็นการร้องขอในอันดับต้นๆ ของหน่วยงานด้านงานสารสนเทศ เช่น การจัดการข้อมูลเมื่อแฟลชไดร์ฟถูกไวรัสซ่อนไฟล์ การนำเสนองานผ่านอุปกรณ์โปรเจ็คเตอร์ การแชร์ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงาน การเพิ่มความเร็วในการเปิดเครื่อง เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้