TAT Tourism Journal 3/2556

TAT Tourism Journal 3/2556 Free!
Page 2 Page 3
 • 76 หน้า
 • 9.93 MB
 • 12 ก.ค. 2556
 • นิตยสารการท่องเที่ยว
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

• สถานการณ์การท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ไตรมาสแรก ปี 2556 • สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่ม Eco & Adventure • ท่องเที่ยวไทย ได้อย่างเสียอย่าง • ความสามารถในการแข่งขันของไทย มุมมองจากเวที Global Business Dialogue 2012 • รายได้ท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทกับภารกิจด้านการส่งเสริมการตลาด • Freeganism: ของฟรีในโลกบริโภคนิยม • โครงการฝากแม่ไว้กับ ททท. • โอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวไทยบนความท้าทายกับการก้าวสู่ AEC (ตอนที่ 2) • มรดกโลกทางวัฒนธรรมใน ASEAN: การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cross-cultural Exchange) • ทวงคืนผัดกะเพรา กับ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • อุลตร้าจีน
  3 Mar 14 08:56
  Good
 • 26 Aug 13 23:41
1