ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ
Page 2 Page 3
  • 204 หน้า
  • 60.84 MB
  • 30 พ.ค. 2556
  • ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ชมรม ชชก.)
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿170.00 ฿153.00

เนื้อหาโดยสังเขป ผู้เขียนได้รวบรวมเรียบเรียงทุกวิธีปฎิบัติตน ทุกขั้นตอนการเตรียมตัว ทุกเรื่องที่ต้องรู้ทัน ทุกข้อกฎระเบียบที่ต้องรู้จริงเมื่อต้องไป แจ้งเกิด แต่งงาน ปลูกบ้าน ทำบัตรประชาชน สมาคม มูลนิธี รับรองบัตร รวมถึงทุกข้อร้องเรียน และเรื่องอื่นๆ ที่ข้องเกี่ยวกับงานราชการที่อำเภอหรือสำนักงานเขต ฉบับจัดเต็มทุกข้อมูลความรู้ ทุกข้อปฎิบัติ ทุกขั้นตอน อย่างรู้ทัน รวมทุกวิธีปฎิบัติตน ตั้งแต่เริ่มต้นต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมเอกสารแบบไหน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ในแต่ละเรื่องที่ต้องไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือสำนักงานเขต สารบัญ - การแจ้งเกิด - การแจ้งคนตาย - การแจ้งขอเลขบ้าน - ชื่อและนามสกุล - การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร์ - การขอคัดและรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์และรับรองเอกสารและบุคคล - การเรียนภาคบังคับ - บัตรประจำตัวประชาชน - การเกณฑ์ทหาร - การจดทะเบียนสมรส ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้