รวมเด็ด สะเก็ดกลอน

รวมเด็ด สะเก็ดกลอน
003 004 002

           บทกลอนสั้นๆที่อ่านแล้วจรรโลงใจ เพิ่มไหวพริบ เพิ่มปัญญา มีสาระ สอดแทรกแง่คิด
อ่านแล้วไม่เครียด เพลิดเพลิน พาสนุก แค่เพียงบทกลอนเดียวอาจเปลี่ยน แปลงชีวิตคุณให้พบ
กับความสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้