ออกแบบชีวิตให้พ้นอำนาจกรรม

ออกแบบชีวิตให้พ้นอำนาจกรรม Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 3.92 MB
 • 20 เม.ย. 2556
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ ออกแบบชีวิต ให้พ้นอำนาจกรรม เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ ๑ เป็นบทพระธรรมเทศนาเรื่อง ทางพ้นกรรม ของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ส่วนที่ ๒ ว่าด้วยกรรมและการแก้ไขกรรม ๕๐ อย่าง เพื่อออกแบบชีวิตให้เป็นสุข ซึ่งจะทำให้ ท่านได้ทราบถึงสาเหตุของผลกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีสาเหตุ มาจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร ส่วนที่ ๓ เป็นบทสวดมนต์ สำหรับสวดเพื่อสร้างสมบารมีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จักเอื้อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ณัฐนิธิภรณ์
  11 Jun 13 01:37
  อนุโมทนาบุญค่ะ
 • แนน
  26 Apr 13 18:57
  ขอบคุณค่ะ อนุโมทนาบุณ สาธุ ๆ ๆ
1