Short Fun

Short Fun
Page 4 Page 2
  • 154 หน้า
  • 88.56 MB
  • 23 มี.ค. 2556
  • อาร์ทนูวา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿30.00 ฿20.00

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้มีชื่อว่า Short Fun ซึ่งหมายถึง เรื่องสั้นสนุกๆ นั่นเอง เป็นหนังสือที่รวบรวมการ์ตูนตลกเอาไว้มากมาย ทั้งตลกเรื่องสั้น ตลกรั่วๆต๊องๆ ตลกการ์ตูนช่อง ตลกการ์ตูนแก๊ก และตลกประเภทอื่นๆ ที่ผู้เขียนไม่รู้ว่าจะให้คำนิยามกับมันว่าอย่างไรดี (ฮา) การ์ตูนเล่มนี้เกิดมาจากการที่ผู้เขียนเป็นคนที่ชอบเขียนแนวตลกอยู่แล้ว ในตอนที่มีเวลาว่าง หรือว่าตอนที่อารมณ์ดีๆ ผู้เขียนก็จะค่อยๆเขียนการ์ตูนตลกเรื่องสั้นเก็บเอาไว้ ส่วนใหญ่ก็ประมาณเรื่องละ 20-30 หน้า ส่วนบางเรื่องที่น้อยกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องราวแนวบรรยาย และก็มีการ์ตูนช่อง ซึ่งผู้เขียนก็ชื่นชอบการเขียนการ์ตูนตลก 4 ช่อง เป็นพิเศษเช่นกัน เรื่องราวในเนื้อหาของการ์ตูนเล่มนี้ บอกได้เลยว่าแทบจะทุกเรื่องเป็นเรื่องราวของนักเรียน โดยมีโรงเรียนเป็นฉากหลัง ถ้าถามว่าทำไมถึงชอบเขียนการ์ตูนแนวนักเรียนนั้น คงจะตอบไปว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวล่ะมั้ง และก็น่าจะเข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย เพราะแทบจะทุกคนนั่นแหละต้องเคยเป็นนักเรียนกันมาก่อน สมัยนี้ถ้าใครไม่เคยเป็นนักเรียน รู้สึกว่าจะผิดกฏหมายนะ (ฮา) และมุกตลกทุกมุกก็เกิดจากความคิดของตัวผู้เขียนเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครทั้งสิ้น ซึ่งหากลองได้อ่านจะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวจริงๆ แม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าการ์ตูนตลกนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระ แต่ผู้เขียนขอยืนยันไว้เลยว่า การ์ตูนตลกเล่มนี้ “ไม่ไร้สาระ” แน่นอน !(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้