เห็นถูก รู้แจ้ง ๑

เห็นถูก รู้แจ้ง ๑ Free!
Page 2 Page 3

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก   
ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการดับทุกข์ 
พระพุทธองค์ทรงจัดเรื่องนี้ไว้ไนลำดับแรกของมรรคมีองค์แปด

ถ้าเรามีความคิดความเห็นที่ถูกต้องตรงธรรมแล้ว 
เราจะก้าวเดินต่อไปทางอริยมรรคได้เอง 
ด้วยลีลาการเขียน การพูดของ 

ท่าน อ.ประเสริฐ ท่านได้ชี้แนะ ชักนำ 
และกระตุ้นเตือนเรา ได้อย่างตรงไปตรงมา และเจ็บๆคันๆ 
เพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 
อันจะพาไปสู่การดับทุกข์ในที่สุด (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Jinsugee
  9 Mar 13 22:30
  ขอบคุณคะ!
 • Shine Amatta
  15 Nov 12 15:11
  เป็นภาษาธรรมที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องย่อยจนมากเกินไปครับ
 • อรวรรณ
  24 Oct 12 22:23
  อาจารย์ประเสริฐถ่ายทอดธรรมมะได้เข้าใจง่ายและชัดเจนค่ะขอขอบคุณอนุโมทนาบุญค่ะ
1