ความดีและอานุภาพของความดี [วศิน อินทสระ]

ความดีและอานุภาพของความดี [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3
 • 97 หน้า
 • 5.40 MB
 • 30 ก.ย. 2555
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

อะไรคือ ความดี ...???  
อะไรคือ ความชั่ว ....??? 
ทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดี....??? 
อานุภาพของความดีคืออะไร...??? 
วิธีการสร้างความดี...??? 

ในทางพุทธศาสนาถือว่า การกระทำใดๆ ทั้งกาย วาจา ใจ 
ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน 
และมีประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นความดี 
การกระทำใดๆ ทั้งกาย วาจา ใจ 
ที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความเพลิดเพลิน 
แต่ไม่มีประโยชน์ ซ้ำยังอาจเป็นโทษด้วย 
ก็ถือว่าเป็นความชั่ว 

ลองมาศึกษากันดูไหม...
ว่าอะไรคือความดี ? 
แล้วเราจะทำดีได้อย่างไร ? 
ทำดีแล้ว มีอานุภาพอย่างไร ?  

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • kanokying
  17 Jul 12 08:40
  จะไม่หยุดทำดี
 • บารมี
  23 Jun 12 13:42
  ขอบคุณคะ
1