ธรรมะเพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิต

ธรรมะเพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิต Free!
Page 2 Page 3(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พระนิคม อกิญจโน
    29 Sep 12 21:23
    ขอบคุณมากๆนะ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ขออนุโมทนากับผู้ให้ด้วย
  • ปรีชา
    14 Apr 11 09:53
    เป็นธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้แสดงไว้ให้คนทุกคนควรจะได้อ่าน และนำไปประพฤติปฏิบัติ และควรอย่ายิ่งที่จะต้องนำไปเผยแพร่ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำทั้งที่สมัครใจเป็น และผู้นำที่เป็นเองทางธรรมชาติครับ
1