นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2560

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2560 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 8.40 MB
  • 3 พ.ค. 2560
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Thailand Creative Landscape หวนมองอดีตการสร้างสรรค์ไทยใน 6 ทศวรรษ หากเราลองทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตของไทย ตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความสั่นคลอนทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม หรือยุคที่ต้องเปิดรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ค้นพบได้ก็คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้