ฉันคืออะไร?

ฉันคืออะไร? Free!
Page 2 Page 3

เราเคยสงสัยในชีวิตของเราบ้างหรือไม่ว่าเราคืออะไร? เกิดขึ้นมาได้อย่างไร? ตายแล้วเป็นอย่างไร?เกิดมาเพื่อจุดประสงค์อะไร? และอะไรคือสิ่งสูงสุดที่ชีวิตควรได้รับ?ซึ่งนี่คือคำถามที่เราสมควรอย่างยิ่งที่จะถามตัวเอง แล้วพยายามแสวงหาคำตอบเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งได้ชีวิตอย่างถูกต้องซึ่งเมื่อมีความเข้าใจและเห็นแจ้งชีวิตแล้วเราจะได้ปฏิบัติเพื่อให้ได้รับสิ่งสูงสุดสำหรับชีวิตต่อไป (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้