เป็นเจ้านายระวังหู เป็นลูกน้องระวังหัว

เป็นเจ้านายระวังหู เป็นลูกน้องระวังหัว Free!
Page 2 Page 3

ผู้คนในสังคมมากมายนั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังหลอกเราอยู่ไหม? หน้าที่เราคือต้องระวังตัวเองไม่ให้คนอื่นมาหลอกเรา ไม่ว่าเราจะเป็นเจ้านาย หรือเป็นลูกน้องก็มีโอกาสถูกหลอกได้ทั้งนั้น ถ้าไม่อยากถูกหลอกต้องระวังไม่ให้คนมาเป่าหู ไม่ให้คนมาปั่นหัว วันนี้คุณยังถูกคนหลอกอยู่ไหม?(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้