ฆราวาสอย่างเราๆ ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร

ฆราวาสอย่างเราๆ ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร Free!
Page 2 Page 3

       คนส่วนใหญ่จะหลงคิดว่า ความรู้ในทางโลกจำเป็นต่อชีวิตมากกว่าความรู้ทางธรรม แต่จริงๆ แล้ว ผู้ที่มีความรู้ในทางโลกน้อยแต่หากมีคุณธรรมประจำใจ จะมีความสุข ปลอดภัยและคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ มากกว่าที่จะมีแต่ความรู้ในทางธรรม แต่ไม่มีคุณธรรมประจำใจ

อนุโมทนาธรรมทานโดย ขิปปปัญญานุสรณ์สถานธรรม (KPY ภูปลายฟ้า) 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้