ปลูกต้นธรรม งอกงามที่ใจ

ปลูกต้นธรรม งอกงามที่ใจ Free!
Page 2 Page 3

"ชีวิตมนุษย์นั้น น้อยนัก สั้นนัก 
หัดภาวนา  วันละนิด  
ยังดีกว่าคิด ที่จะภาวนา"

ประมวลธรรมสาธก ประสบการณ์ชีวิตบางแง่มุมของอาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง จากการสนทนาธรรมกับกลุ่มนิสิต สาขาชีวิตและความตาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของอาจารย์ได้ที่นี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Your Name
  18 Oct 12 09:20
  อนุโมทนา สาธุ ครับ
 • สติ
  18 Jan 12 09:21
  เมื่อใจมีธรรม ชีวิตก็ไม่มืดดำ สาธุ...สาธุ...สาธุ
 • Puii
  12 Jan 12 11:57
  Verygood
 • yonradee
  12 Jan 12 10:13
  ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ:)
1