ลอยประทีป [พุทธทาส]

ลอยประทีป [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 68 หน้า
  • 1.29 MB
  • 25 พ.ย. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ลอยประทีปเพื่อให้มันเผากิเลส คือลอยกิเลส ลอยความโง่ของเราให้ออกไปจากเรา กระทั่งเป็นการลอยตัวกู ของกูให้สูญสิ้นไป”

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้