one year o-n | พื่นที่เล็กๆ

one year o-n | พื่นที่เล็กๆ Free!
ห้อง (มาหา) สมุด แบก แพ็ค เก้อ
  • 18 หน้า
  • 0.49 MB
  • 19 ต.ค. 2558
  • โอนเนอเรชั่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

[one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ 'พื้นที่เล็กๆ' เป็นพื้นที่เล็กๆ สำหรับระบายความคิด ความรู้สึกของผู้เขียนของมาเป็นตัวอักษรและภาพวาด / ภาพวาดและเรื่องราวโดย nropapin(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้