จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม [พระไพศาล]

จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม [พระไพศาล] Free!

       หนังสือเล่มนี้รวบรวมปัญหาและคำถามจากผู้คนที่มีความทุกข์ในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยคัดเลือกจากคอลัมน์ปุจฉา-วิสัชนา ในเฟซบุ๊ค “พระไพศาล วิสาโล Phra Paisal Visalo” (www.facebook.com/visalo) ซึ่งมีผู้จัดทำให้แก่ข้าพเจ้า ส่วนวิสัชนาหรือคำตอบของข้าพเจ้าเป็นเพียงความเห็น ซึ่งได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทาง  ขอให้ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจผิดพลาดได้  แต่หากจะมีส่วนกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ขบคิดใคร่ครวญจนค้นพบคำตอบด้วยตัวเอง ก็ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิสัชนาแล้ว

พระไพศาล  วิสาโล

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • bazeng zaebue
    2 Jul 15 19:48
    เป็นคำถาม คำตอบที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายฮะ เขาว่าใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ต้องเอาธรรมะเข้าข่ม ขอบคุณฮะ
1