ทำดีถวายพ่อชีวิตพอเพียง

ทำดีถวายพ่อชีวิตพอเพียง Free!
Page 2 Page 3

หนังสือทำดีถวายพ่อ ชีวิตพอเพียงเล่มนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้น
เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 แห่งการ
บรมราชาภิเษก และปลูกฝังคุณธรรมของคนในชาติโดยได้นำเสนอเรื่องราวในด้านต่างๆ ที่พสกนิกร
ของพระองค์ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการทำความดีโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การดำเนินชีวิตประจำวัน
ตลอดจนการปลูกฝังให้แก่เด็ก นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ภัช
  5 Jul 12 06:32
  ดีมากค่ะ
 • ตรัยคุณธรรม
  11 Mar 12 21:24
  ขอบคุณมากครับ
 • ธารารัตน์
  17 Jan 12 08:00
  ขอบคุณมากคะ
 • ชาตรี
  10 Jan 12 17:56
  ขอบคุณครับ หาอ่านได้ยากมาก
1