๒๘ หลักใจ ๖๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๒๘ หลักใจ ๖๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 0.65 MB
  • 28 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การพิจารณากาย ให้เพ่งพิจารณาจดจ่อที่ฐานจุดเดียวส่วนเดียวอยู่อย่างนั้น (สักวันจะต้องเห็น เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็ว) หากเห็นจริง  ก็ให้พิจารณาไปตามขั้นตอน หากไม่เห็นจริง  และ  เสียเวลามากเกินไป  ก็ลองเปลี่ยนมาใช้การพิจารณาจิต  สัก ๑๐ ๒๐ วัน  (หากไม่เปลี่ยนวิธีพิจารณาจะทำให้เสียเวลาและอาจต้องตายทิ้งเสียเปล่า  ดูกาลามสูตรเพิ่ม) ถ้าไม่ดี ก็แล้วไป  แต่ถ้าทำแล้วดีขึ้น  คือ  ทำให้กิเลสเบาบาง ที่สุด ก็หมดสิ้นไปแล้ว อย่างนี้ เรียกว่า ถูกหวย ”(ได้ง่าย โชคดีโดยบังเอิญ) แล้วก็จบ คือ ตัดภพ ตัดชาติไม่ต้องมาเสียเวลาในแบบเดิมอีกต่อไป (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้