บันเทิงธรรม [พระมหาอุเทน]

บันเทิงธรรม [พระมหาอุเทน] Free!
Page 2 Page 3

    พุทธธรรม คือ สายธารแห่งธรรมชาติ สายธาราได้ไหลเอื่อยลัดเลาะไปเรื่อยๆเรียบๆ อย่างชุ่มชื่นเอิบอิ่ม ไปทั่วทุกพื้นผิว พร้อมพัดพาผองชนผู้สู่กระแสสายธารนี้ ให้รับรู้ธรรมรส แล้วนำเข้าสู่ดินแดนสงบสุข 
    บันเทิงธรรม คือเสี้ยวหนึ่งแห่งสายธารนั้น พร้อมจะสอดประสานเสี้ยวนี้ให้แทรกซึมเข้าสู่เส้นทางชีวิตของผองชน ให้รื่นเริงรับรู้เรื่องราวแล้วพัดพาเข้าสู่ห้วงหฤหรรษ์อันสงบสุขตามแม่บทนั้น
    ภาชนะที่ว่างเปล่า พร้อมจะรองรับน้ำที่รินหลั่งลงมาได้ทุกครา ถ้าผู้อ่านเปิดใจกว้างประดุจภาชนะที่ว่างเปล่านั้นได้ ก็จะสามารถรองรับธรรมธราราที่รินหลังลงมาแล้วล่องลอยไปในอารมณ์รื่นเริงอย่างราบรื่น 
    บันเทิงธรรมเล่มนี้ ได้ประมวลหลายเรื่องมีหลากรส บางเรื่องอาจจะละเมียดละไมให้อารมณ์ละมุน เพราะผู้เขียนลื่นไหลไปตามอารมณสุนทรีย์ แต่บางเรื่องอาจะเข้มข้นถึงพริกถึงขิง เพราะผู้เขียนใส่ข่า แต่หาใส่ไคล้ไม่   อย่างไรก็ตาม บันเทิงธรรมยังสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมอยู่ดังเดิม มุ่งแสดงเสนอภาพความจริงให้คมชัดว่าอะไรคืออะไร มากกว่าที่จะมาเสี้ยมสอนว่าอะไรถูกอะไรผิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดวิจารณญาณแล้วเข้าใจด้วยตนเอง  สำหรับเรื่องประกอบได้รับฟังเป็นตัวอย่างมาจาก ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล ๒ เรื่อง พระมหาสุวรรณ สุวณฺณสิริ ๓ เรื่อง และพระมหาประยงค์ จนฺทรโต ๒ เรื่อง จึงขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 
    สุดท้ายนี้ บันเทิงธรรมขอฝากถ้อยวจีไว้ว่า “หากปล่อยให้ความรู้สึกในแง่ลบและร้ายมาฝังรากลึกในอารมณ์จะรุ่มร้อนอยู่ร่ำไป”
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จิรวัฒน์
    14 Apr 12 21:43
    ดีใจที่หนังสืิอธรรมะ หาอ่านได้ง่าย
1