สายตรงพ้นทุกข์

สายตรงพ้นทุกข์ Free!
Page 2 Page 3

สายตรงพ้นทุกข์ คือ การปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสโดยตรง(อยู่ ใกล้ๆ ง่ายนิดเดียว คือ ที่ ฐานฯ) ใช้กำลังไม่มาก  เพราะ  ออกทางปัญญา  ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาฯ ลงทุนน้อย แต่ได้ผลมาก เปรียบ การค้าขายที่ได้กำไรมาก มาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่าให้จิตส่งออกไปสู่อดีตอนาคต มาก อย่าใช้ญาณบ่อย ใช้เท่าที่จำเป็นเพราะ เสียพลังจิต เสียเวลาพิจารณา ใช้คำบริกรรม เช่น นึก พุทโธ มากๆ เพื่อให้จิตสงบ(ปัจจุบัน) จากนั้น พิจารณา ประโยชน์ของตัวท่านเองแก้ได้รีบแก้ ตายแล้ว แก้ไม่ได้ (กรรม) กลับมาเกิดในท้องแม่อีกการเกิดเป็นทุกข์ (แม่ก็ทุกข์ ลูกก็ทุกข์ เหนื่อย เพราะ ต้องขดอยู่ในท้องแม่ ถึง ๙เดือน) ทางการสร้างบารมี และ วัฏฏะ ยาวนาน (วนไป วนมา) ผู้มีปัญญาเห็นทุกข์ ท่านจึงหาข้อยุติ นั่นคือ พระนิพพาน เตรียมตายก่อนตายได้นิพพานแล้วหมดห่วง เพราะ นั่นคือ เมืองพอที่ใจ      (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้