พระที่แท้จริง [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม]

พระที่แท้จริง [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม] Free!
Page 2 Page 3

       พระพุทธเจ้าท่านทรงมีเมตตาต่อพระเรา เณรเรา ญาติโยมที่อยู่วัดและอยู่ทางบ้าน หลายท่านหลายคนตั้งใจบวชไม่สึกนะ บวชจนตาย... เมื่อเราตั้งใจอย่างนี้ ตั้งปฏิญาณอย่างนี้ เราทำอย่างไรเราถึงเป็น “พระที่แท้จริง” จะได้เป็นพระหมดกิเลส สิ้นอาสวะ
       พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้พากันประพฤติปฏิบัติเพื่อมุ่งมรรคผลนิพพานอย่างเดียว อย่าได้พากันมาติดความสุขจากปัจจัย ๔ ลาภ ยศ สรรเสริญ เราต้องตัดจริง ๆ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านพาเราละ “ละพ่อ ละแม่ ละลูก ละหลาน พาเราละทิ้งหมดทางด้านจิตด้านใจ...”

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้