ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง

ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง Free!
Page 2 Page 3

       ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงคือวิธีการรวมพลังภายในของพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียว รวมพลังแสงสว่างและเสียงภายใน และเสียงของสวรรค์ นี่คือวิธีที่ดีสุดเพื่อดึงพวกเราให้หันมาดูภายในตนเอง มุ่งสู่แสงสว่างของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเสียงมหัศจรรย์ภายในของเรา
       เสียงมหัศจรรย์คือพลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้สร้างและหล่อเลี้ยงทั่วทั้งจักรวาลนี้ เสียงมหัศจรรย์นี้พวกเราไม่สามารถฟังได้ด้วยหูธรรมดา และภาษาในโลกมนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ เสียงนี้มีแต่รู้สึกได้โดยจิตวิญญาณของพวกเรา แสงสว่างและเสียงคือผู้สร้างจักรวาล พลังของเสียงมหัศจรรย์ติดพันกับพลานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า เสียงมหัศจรรย์อยู่ภายในของเราตลอดกาล ในคำภีร์ได้กล่าวว่า: “พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ภายในของเราตลอดเวลา” หรือว่า “สวรรค์อยู่ในตัวเรา” พุทธศาสนาเคยกล่าวว่า: “พระพุทธะอยู่ในใจ” หรือ “ธรรมชาติแห่งพระพุทธะอยู่ภายในตัวของสรรพสัตว์”

อนุโมทนาธรรมทานโดย มูลนิธิมาสเตอร์รูมา 189 หมู่ 9 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้