ทำวัตร-สวดมนต์แปล ฉบับวัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ทำวัตร-สวดมนต์แปล ฉบับวัดไตรสิกขาทลามลตาราม Free!
Page 2 Page 3

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม  
บ้านฝาง ต.บ้านแพด 
อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุพจน์ จันทร์ล้ำ
  27 Oct 18 14:06
  กราบขอบพระคุณที่กรุณานำมาเผยแพร่ ครับ
 • Phot Jai
  12 Sep 18 17:09
  กรานมนัสการพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้เรียบเรียงร้อยรวงบทสวดมนต์พร้อมคำแปลให้ได้เข้าใจได้ง่าย ให้ความใจถึงหลักธรรมคำสอนในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องและทำให้ญาติโยมฝึกกายฝึกจิตให้เข้าถึงธรรมะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และขออนุโมทนาบุญกับสำนักพิมพ์นี้ที่ได้นำมาเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชน สาธุ อนุโมทนามิ
 • รัตน์ บุญสวัสดิ์
  16 Apr 18 14:45
  กราบนมัสการพระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ ที่ได้เมตตาเผยแพร่หนังสือนี้ กระผมขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
 • ประสบชัย บุญยืน
  14 Feb 17 19:33
  กราบนมัสการพระอาจารย์ แม้ไม่เคยเห็นตัวจริง ได้ยินแต่เสียง ก็เกิดความเคารพท่าน คุ้นเคยท่านมาตลอด ขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้โปรดสั่งสอนหัวจิตหัวใจคนหนาด้วยกิเลสให้ทุเลาเบาบาง
 • นิติธร ยะถีโล
  9 Oct 15 09:11
  กราบนมัสการ พระอาจารย์ และกราบขอบพระคุณที่กรุณา นำมาเผยแพร่ ครับ
1