ศาสตร์แห่งสมาธิ

ศาสตร์แห่งสมาธิ Free!
Page 2 Page 3

       ระบบการศึกษาในปัจจุบันเน้นการแสวงหาปัญญาจากการอ่าน การจำ (สุตมยปัญญา) การตรึกตรอง การขบคิด การค้นคว้าวิจัย (จินตามยปัญญา) โดยละเลยศีล สมาธิ และภาวนามยปัญญา (ความเห็นแจ้ง) ฐานของปัญญาจึงง่อนแง่น ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ปัจจุบันในโลกตะวันตกเริ่มตระหนักถึงความบกพร่องของระบบการศึกษาที่ใช้กันอยู่และหันมาสนใจสมาธิมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นยกสมาธิว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคน ข้ามพ้นความเชื่อในศาสนา กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติ
       “ศาสตร์แห่งสมาธิ” ได้สรุปสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับสมาธิในฐานะเป็นฐานของการศึกษาที่สำคัญยิ่ง 
       ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมรดกธรรมล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาสืบทอดมาถึงเราในปัจจุบัน  เราจึงควรศึกษาอย่างจริงจังและนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์นี้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้เยาวชนไทย เก่ง ดี มีสุข เป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติสืบไป  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ไพนรินทร์ (ไอโอไทยคลับ)
    27 Jul 14 16:08
    ได้อ่านหนังสือศาสตร์แห่งสมาธิของพระอาจารย์ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวูฒโฑ เป็นหนังสือแนะนำการนั่งสมาธิ สำหรับทุกคนที่แสวงหาคำตอบในการดำเนินชีวิต สมาธิ เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลสำคัญหลายคนและวิทยศาสตร์รู้จัก และยอมรับว่า การทำสมาธิ มีส่วนช่วยให้มนุษย์บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ หาอ่านเลยครับ รับรองว่าไม่ผิดหวัง
1