ความฉลาดไร้พรมแดน [ชยสาโร]

ความฉลาดไร้พรมแดน [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
 • 71 หน้า
 • 0.58 MB
 • 11 ก.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       เราต้องเป็นศิลปินด้วยการแกะสลักชีวิตของเราให้งดงามขึ้นทุกวันๆ ซึ่งเป็นเป็นศิลปะที่ลึกซึ้งมาก สิ่งที่สร้างสรรค์นั้นคือตัวชีวิตที่งามแล้วตีราคาในตลาดไม่ได้ วัดคุณค่าด้วยเงินไม่ได้  

ในเล่มประกอบด้วย  ๓ ธรรมเทศนา ดังนี้ ความฉลาดไร้พรมแดน, มาตรวัดคุณค่า, การเลี้ยงลูก โดย ท่านอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Dollureithai poomimi.it
  4 Nov 12 07:52
  good
1