ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย

ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย Free!
Page 2 Page 3
 • 111 หน้า
 • 0.92 MB
 • 8 ก.พ. 2558
 • วิชาธรรมกาย
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือของคุณลุงการุณย์ บุญมานุช อธิบายหลักวิชาธรรมกายขั้นต้น (หนังสือ "ทางมรรคผล")(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตุ๋น
  19 May 14 10:45
  สาธุ สาธุ สาธุ
1