สามก๊ก ฉบับ การเมือง

สามก๊ก ฉบับ การเมือง
Page 2 Page 3

หนังสือนี้เหมาะกับผู้ที่เคยอ่านหรือมีความรู้พื้นฐานสำหรับเรื่อง สามก๊ก อยู่แล้ว  เพราะผู้เขียนได้เขียนเรื่องนี้แบบตัดมาเป็นตอนๆ  ไม่ได้บอกถึงภูมิหลังหรือเรื่องครั้งก่อนที่โยงมาถึงตอนที่ตัดมา  ผู้ที่ไม่เคยอ่าน สามก๊ก ฉบับเต็มหรือฉบับย่อที่ค่อนข้างละเอียดมาก่อน  อาจไม่เข้าใจ   เพราะไม่เห็นความต่อเนื่องของเรื่อง  แต่เชื่อว่าผู้ที่ซื้อหนังสือนี้อ่าน  น่าจะเป็นผู้ที่เคยอ่านหรือมีความรู้พื้นฐานสำหรับเรื่อง สามก๊ก อยู่แล้ว 



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้