ทางสู่ธรรม [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

ทางสู่ธรรม [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 130 หน้า
 • 1.16 MB
 • 7 พ.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง จะนำพวกเราไปตามทางสู่ธรรม 
...ทางสู่ธรรม จะพัฒนาก้าวหน้าไปได้  
ต้องเข้าใจถึงเทคนิคการฝึกความรู้สึกตัว สัมผัสความรู้สึกทางกายใจ  
เพื่อเดินไปบนทางสายเอก ด้วยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรม  
ตามหลักแห่งอริยสัจ ๔  เพื่อให้ช่วงเวลาอันจำกัด 
ที่มีค่ายิ่งของมนุษย์ทุกรูปนาม จะได้สร้างสรรค์  
พัฒนาศักยภาพอย่างคุ้มค่าที่สุด

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 19:02
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
 • kanatang
  11 May 13 05:46
  สาธุ _/\_
1