รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (1)

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (1) Free!
Page 3

(วิทยาทานฐานความรู้ ... สู่สังคม ลำดับที่ ๙)
"สารสนเทศหรือไอทีเชิงควอนตัม" มีศักยภาพสูง ในหลายประเทศได้รับการผลักดันเป็นโครงการระดับชาติเนื่องจากประจักษ์แล้วว่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตแม้การสื่อสารความรู้ความเข้าใจสู่ภาคสาธารณะจะคงมีอุปสรรคมากมาโดยตลอดสำหรับประเทศไทยเองยังคงตามหลังความก้าวหน้าของโลกห่างไกลมากมุมหนึ่งนั้นคือ"ในจำนวนประชากรไทยมากกว่าหกสิบล้านคนมีสนใจวิทยาการด้านควอนตัมตัวจริงน้อยมากแต่มีผู้ที่เข้าใจในมุมที่กลับด้านจนเป็นปกติ"..... สนับสนุนการจัดพิมพ์ตัวเล่มเพื่อสาธารณะ ติดต่อสมาคม ECTI: tt-encyclopedia@ecti.or.th(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้