Skip Navigation Links

เคหการเกษตร

148
180,468
286
เคหการเกษตรเป็นวารสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกด้าน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่ในแปลง จนถึงตลาด การจัดการ การตลาด อย่างครบวงจร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นวารสารเก่าแก่ที่สุดของภาคเอกชน ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลใหม่จากต้นตอของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง บางโอกาสเคหการเกษตรจะมีทีมงานไปร่วมประชุมสัมมนานานาชาติในประเทศต่างๆ ตลอดจนไปเจาะข้อมูลในจีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน ผู้อ่านเคหการเกษตรจึงได้รับข้อมูลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ ธุรกิจของตนได้อย่างแท้จริง

Kehakaset

55/615 โครงการ สุโขทัย อเวนิว 99 ถ.บอนด์ สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 THAILAND
โทร: 02-503-2054-5
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • เคหการเกษตร ฉบับกุมภาพันธ์ 2556
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนมกราคม 2556
 • เคหการเกษตร ฉบับมกราคม 2556
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนธันวาคม 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับธันวาคม 2555
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับกุมภาพันธ์ 2553
 • เทคโนโลยีการผลิตลำไย และไม้ผลของออสเตรเลีย
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤศจิกายน 2555
 • การเพาะเห็ดถั่งเช่า เห็ดเป็นยาราคาเป็นแสน
 • อู่ข้าวฉบับปฐมฤกษ์
 • เคหการเกษตร ฉบับตุลาคม 2555
 • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่3 ฉบับที่6
 • เคหการเกษตร ฉบับกันยายน 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับสิงหาคม 2555
 • สารพันปัญหาเกี่ยวกับ เครื่องปั๊มน้ำ ที่ชาวสวนควรรู้
 • เคหการเกษตร ฉบับกรกฏาคม 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับมิถุนายน 2555
 • สถาปัตยกรรมการจัดการทรงพุ่มไม้ผล
 • การลงทุนสร้างสวนมะนาวเชิงธุรกิจแบบมืออาชีพ
 • ถอดรหัสประสบกาณ์ การเรียนรู้และข้อคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสับปะรดไทย
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤษภาคม 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับเมษายน 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับมกราคม 2552
 • เคหการเกษตร ฉบับกันยายน 2552
 • ข้อเท็จจริงการใช้สารเคมีกับการพัฒนาเกษตรไทย ฉบับที่2
 • เคหการเกษตร ฉบับมีนาคม 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับกุมภาพันธ์ 2555
หน้า: 1 2 3 4 5  ...