ชุดนิทานคุณธรรม 8 ประการ คำกลอน เรื่อง "ห่านจอมราวีกับชะนีผู้สุภาพ"

ชุดนิทานคุณธรรม 8 ประการ คำกลอน เรื่อง "ห่านจอมราวีกับชะนีผู้สุภาพ"
Page 2 Page 3

ความสนุกสนานเกิดขึ้นระหว่างห่านกับชะนี และเพื่อนสัตว์อีกมากมาย ณ ริมหนองน้ำแห่งหนึ่ง เปรียบเทียบระหว่างความก้าวร้าวกับความสุภาพ ผลที่ได้เป็นอย่างไร เด็กๆสามารถรับรู้และเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามคุณธรรมของความสุภาพได้ในเล่มนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้