คนฉลาดทำงานใหญ่ คนทั่วไปทำงานเล็ก

คนฉลาดทำงานใหญ่ คนทั่วไปทำงานเล็ก
Page 2 Page 3

หนังสือ "คนฉลาดทำงานใหญ่ คนทั่วไปทำงานเล็ก : Do More Great Work" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อธิบายให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าที่จะได้รับจากการทุ่มสุดตัวให้กับงานใหญ่ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการพูดคุยกับบุคคลสำคัญๆ ในด้านธุรกิจมากมาย สอดแทรกแง่คิดดีๆ ที่ผู้เขียนหยิบยกมาจากบุคคลผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการทำงานใหญ่มาแล้วทั้งสิ้น อาทิ ลีโอ บาเบาตา, เดฟ อลุริช, คริส กิลเลอโบ,ทิม เฮอร์สัน, เพเนโลปี้ ทรังก์ และเสท โกดิน พร้อมทั้งแผนที่ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้เวลาสั้นๆ บวกกับเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานที่เราต้องประสบบ่อยๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พันคำ
    9 Jun 13 05:34
    อ่านแล้ววางไมได้เลย
1