สวดมนต์พาหุงมหากาและคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร

สวดมนต์พาหุงมหากาและคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร Free!
Page 2 Page 3

       การสวดมนต์ไหว้พระถือเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสมาธิและจิตใจให้สูงขึ้น เพราะว่าในขณะที่สวดนั้นจิตจดจ่อมุ่งระลึกถึงบทสวดทำให้เกิดสมาธิจดจำพระธรรมคำสอน และได้พิจารณาพระธรรมคำสอนไปด้วย ทำให้เกิดศรัทธาและปัญญายิ่งขึ้น
       หนังสือสวดมนต์พาหุงมหากาและคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่นิยมสวดต่างๆ อาทิ บทสวดพาหุงมหากา, พระคาถาชินบัญชร พร้อมแนะวิธีสวดอย่างไรให้ได้ผล และคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร พระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาเหมาะสำหรับมีไว้ประจำตัวประจำบ้านเรือน  
       สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเสริมสร้างศรัทธา สมาธิและปัญญา ให้แก่กัลยาณมิตรทั้งหลาย และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ยั่งยืนนานคู่กับมนุษยโลกสืบไป
       อนุโมทนาธรรมทานจาก มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
สนับสนุนกิจกรรมได้ที่.. http://mmf2u.org/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Chaiwat
    23 Sep 14 01:46
    Good
1