พระไตรปิฎกสัชฌายะ ฉบับเสียงอ่านปาฬิ

พระไตรปิฎกสัชฌายะ ฉบับเสียงอ่านปาฬิ Free!
Page 2 Page 3
 • 152 หน้า
 • 27.51 MB
 • 5 ต.ค. 2555
 • เมธีกุล
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ติปิฏะกะสัชฌายะ : พระไตรปิฎกเสียงอ่านปาฬิ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นคู่มือในการอ่านพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Zhao Zi Long
  12 Oct 16 19:57
  สาธุ
 • Piyaphong Rakphongthai
  28 Feb 13 22:24
  สาธุ สาธุ สาธุ การได้เข้าถึง ศึกษา การออกเสียงอักษรปาลิ ที่ถูกต้อง ตรงกับสมัยพุทธกาล เสมือนได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง
1