ไฟฟ้าสาร ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค.55

ไฟฟ้าสาร ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค.55
Page 2 Page 3
  • 108 หน้า
  • 18.29 MB
  • 24 ก.ย. 2555
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿59.00

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้แก่ทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และในช่วงฤดูฝนของปี 2555 ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าปีนี้จะเกิดอุทกภัยซ้ำรอยปีที่ผ่านมาหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องระดมกำลังความรู้ความสามารถในการป้องกันและเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำยังมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เราจะเตรียมตัวรับมือกับปัญหานี้อย่างไร ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ได้แสดงความเห็นถึงแนวคิดแผนการบริหารจัดการน้ำไว้อย่างน่าสนใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้