แค่เฝ้าดูก็รู้ธรรม

แค่เฝ้าดูก็รู้ธรรม Free!
Page 2 Page 3
 • 97 หน้า
 • 1.39 MB
 • 16 มี.ค. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง  

1. มหาวิทยาลัยชีวิต
2. ศาสตร์แห่งการรู้แจ้ง
3. ปัญญาเพียรเพ่งเผากิเลส
4. สมมุติและปรมัตถ์
5. การกำหนดรู้เวทนา
6. เหนืออารมณ์ เหนือราคะ
7. เกิดที่เดิม ดูที่เดิม ดับที่เดิม

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Anusara Ruangsri
  26 Aug 17 11:19
  มีสาระดี
 • Ju
  30 Apr 13 14:46
  ขอบคุณครับ
 • Jinsugee
  9 Mar 13 22:33
  ขอบคุณคะ!
 • จ๊ะจ๋า
  14 Sep 12 07:45
  ขอบคุนค่ะ
 • noy
  10 Sep 12 19:54
  ขอบพระคุณคะ
1