คู่มือการศึกษา อภิธัมมัตถสังคหะ ฉบับสมบูรณ์

คู่มือการศึกษา อภิธัมมัตถสังคหะ ฉบับสมบูรณ์ Free!
Page 2 Page 3

คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ 9 ปริจเฉท/พระอภิธัมมัตถสังคหะ - มูลนิธิ แนบ มหานีรานนท์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ruangrat wiroon
  5 Sep 18 12:08
  ขอน้อมอนุโมทนาทุก ทุกท่าน จัดพิมพ์ และเผยแพร่เป็นวิทยาทาน
 • Noppamas Keovimol
  24 Dec 17 23:22
  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 • สรรเพชญ
  17 Jul 17 01:07
  ขออนุโมทนาค่ะ __/|\__
 • วรกฤติ ภาสุระธีระ
  11 Jul 17 13:26
  ขอขอบคุณมากครับ
 • Lbib=yp
  9 May 16 10:24
  ความเข้าใจส่วนตัว พระอภิธรรมเป็น ๑ ใน ๓ ของพระไตรปิฏก เปรียบเป็นดังแก่น หรือ ทฤษฎีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยที่พระอภิธรรมปิฏกนั้นมีความพิสดารลึกซึ้งซับซ้อนเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ธธรมดาจะสามารถแต่งขึ้นมาเองได้ อภิธัมมัตถสังคหะได้รวบรัดและย่อพระอภิธรรมให้เข้าใจง่ายขึ้น ขออนุโมทนาบุญแด่ครูอาจารย์ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนให้เกิดตำรานี้รวมถึงได้เป็นวิทยาทานแด่สาธุชนโดยทั่วไป ขอกุศลผลบุญส่งผลให้ทุกท่านเป็นผู้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปัญญาดีทุกชาติทุกภพตราบจนถึงนิพพาน ขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้ง
1 2 3