ผมเกือบไม่ได้เป็นสัตวแพทย์ (ตอนในวัยเรียน)

ผมเกือบไม่ได้เป็นสัตวแพทย์ (ตอนในวัยเรียน)
Page 2 Page 3

  1. น่าติดตามและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ท้อถอยในการเรียน ลำบากวันนี้ดีกว่าทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต
  2. เขาใช้เวลาศึกษานานถึง 9 ปี บอกเคล็ดลับกับรุ่นน้องหลายคนที่มีปัญหาการเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้