สัมมาทิฎฐิ

สัมมาทิฎฐิ Free!
Page 2 Page 3
 • 384 หน้า
 • 87.90 MB
 • 11 ส.ค. 2555
 • รณชัย
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือสัมมาทิฎฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ รวบรวมจากการแสดงธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวัฑฒนมหาเถระ)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Preamjit Aee
  29 Mar 16 13:14
  ขอบพระคุณมากค่ะ อนุโมทนาบุญ้วยนะคะ..สาธุค่ะ
 • ลินดา
  10 Nov 14 00:30
  ขอบคุณคะ
 • Rodger
  28 Nov 13 13:01
  หามานานแล้วครับ อนุโมทนา เป็นอย่างสูงครับ
 • yoyo
  5 Oct 13 18:08
  ขอบคุณมากค่ะ
 • Smart
  2 Sep 13 17:02
  อนุโมทนาครับที่เผยแผ่ทางอีบุ๊ค
1 2