ลูกกตัญญู พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา

ลูกกตัญญู พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา Free!
Page 2 Page 3
 • 181 หน้า
 • 9.47 MB
 • 10 ส.ค. 2555
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ บูชาพระไม่เกิดคุณ  

กตัญญูเป็นคุณธรรมอันดับแรก เป็นต้นกำเนิดของความดีงาม 
เป็นคุณธรรมสำนึกที่ควรปฏิบัติรักษาเป็นสำคัญ ซึ่งคนจะขาดเสียมิได้
ขาดความกตัญญู เหมือนต้นไม้ไม่มีราก เหมือนน้ำไม่มีต้นน้ำ
คนที่เป็นลูกจึงควรสำนึกตอบแทนพระคุณ แม้นอยากให้ลูกกตัญญูต่อเรา จงเริ่มที่เรา
กตัญญูต่อพ่อแม่ เราเป็นลูกในวันนี้ ภายหน้าเราก็ต้องเป็นพ่อแม่ของลูก
หากวันนี้เราเป็นลูกที่ไม่กตัญญู ผลกรรมนั้นย่อมตอบสนองเป็นธรรมดา 
ลูกกตัญญูย่อมได้ลูกกตัญญู ลูกอกตัญญูย่อมได้ลูกอกตัญญู
เพราะตนเป็นแบบอย่างให้ลูกเรียนตาม
ดั่งเช่นตัวอย่างของความกตัญญู ที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ 
เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาไว้เป็นแบบอย่าง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Pornphan
  7 Jul 13 04:10
  ขอบคุณค่ะ
1