เมืองเสรีนิยม เล่ม 1

เมืองเสรีนิยม เล่ม 1
Page 3

เรื่องราวคนขับแท็กซี่ที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองหลวง ถ่ายทอดออกมาในโลกเมืองเสรีนิยมครับผม
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้