พุทธวิธีบริหาร

พุทธวิธีบริหาร Free!
Page 2 Page 3

      หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาหลักธรรมในการบริหารงานต่าง ๆ มีเนื้อหาตั้งแต่ พุทธวิธีบริหาร ลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ และคุณธรรมสำหรับนักบริหาร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ผาณิค ไวปรีชี
  8 Oct 12 16:49
  สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานได้เป็นอย่างดี มีข้อคิดเตือนใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบได้ดี
 • ธวัชชัย สัตตรัตนามัย
  8 Jan 12 14:19
  ทำให้รู้ถึงหลักการทำงานและปฏิบัติตนในการทำงานมากๆครับ
 • Mote Laksana
  15 Jun 11 12:46
  ขออนุโมทนาสำหรับธรรมะ ที่เป็นทานครับ สาธุ
 • ณพยง วรธรรมธร
  28 Apr 11 13:37
  พุทธบริหาร ช่วยให้ทำงานได้ดีมากขึ้น
1